Hällträskskogen

Reservatet är tillsammans med Lustgårdens naturreservat viktiga områden där gammal skog med deras höga naturvärden bevaras för framtida generationer.

Liten aspgelélav

Den sällsynta laven liten aspgelélav växer på gammelaspar i Hällträskskogen. Foto: Svante Hultengren

Hällträskskogen ligger cirka 9 kilometer nordväst om Sjulsmark och cirka 4 kilometer norr om Lustgården. I området finns en värdefull granskog med en hel del lövträd. Bland annat finns det gott om asp i delar av området. Ungefär en fjärdedel av Hällträskskogens naturreservat består av gammal sumpskog, en bristvara i det brukade skogslandskapet.

Det finns gott om ovanliga och krävande arter i Hällträskskogen. Några av dessa är mycket ovanliga, som den asplevande laven liten aspgelélav. De vedlevande svamparna gulporing och ostticka är heller inte vanliga i de svenska skogarna. Unga exemplar av ostticka har en säregen doft som kan påminna om dessertost.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att:

  • elda
  • köra snöskoter
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Piteå
Bildat år: 2001 av Piteå kommun.
Storlek: 0,1 kvadratkilometer
Förvaltare: Piteå kommun
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000