Lompolonperänvaara

Naturreservatet utgörs av berget Lompolonperänvaaras topp, som når cirka 340 meter över havet. Det lättvandrade området består i huvudsak av en relativt öppen, vacker och urskogsartad tallskog.  

Gammelskog

Lompolonperänvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den största delen av skogen är mellan 200 och 300 år gammal, men här finns även partier med yngre tallskog på cirka 70 år och flera mycket gamla träd som uppnått åldrar på mer än 500 år. Naturreservatet är tydligt påverkat av skogsbränder som ägt rum under olika tidpunkter. Spår av dessa skogsbränder kan ses i form av många brandljud, stamskador efter brand, som finns både på levande och döda träd.  

Lompolonperänvaara hyser även tydliga geologiska värden genom en rik förekomst av väl utformade torformer, vilka löper som ett band längs bergets södra del. Torformer är rester av ovittrad berggrund som finns kvar och ser oftast ut som block som ligger staplade på varandra.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat