Särkirova

Det här naturreservatet består av det 320 meter höga berget Särkirova och sjön Särkijärvi som ligger väster om berget. Här finns en värdefull naturskog med en mångfald av växter och djur, bland annat flera hotade arter.

Gammal skog

Gammelskog i Särkirova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen i området är av varierande slag eftersom det har brunnit olika mycket i olika delar. Här finns allt från tallskogar och lövrika barrblandskogar till ren granskog i de områden där det knappt brunnit alls. På bergets sydsluttning finns det en del mycket gamla och grova tallar som troligen är omkring 500 år gamla! På dessa gamlingar kan man se spår efter flera bränder.  

Det finns gott om döda träd som ligger huller och buller på marken, på dessa växer det svampar som rynkskinn och den vackert färgade rosentickan. Döda träd är mycket viktigt för väldigt många av de arter som lever i skogen, det gäller allt från svampar till fåglar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå/Pajala

Bildat år: 2005

Storlek: 2,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat