Kuokkavaara

Kuokkavaara är ett naturskönt stycke av det forna skogslandskapet. Det är ett starkt kuperat område som formats efter en eller flera bränder kring mitten av 1800-talet. Centralt ligger sjön Kuokkajärvi som är ett fint fiskevatten.

Skog vid vatten

Kuokkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området består av de två skogsklädda bergen Kuokkavaara och Alanen Äijävaara, med tre markerade bergstoppar som höjer sig ungefär 220 meter över havet. Landskapet är starkt kuperat och på berget Kuokkavaara finns lodräta stup som sänker sig ner i de gamla skogarna. För den som orkar ta sig upp till toppen väntar en fin utsikt. Tallskog dominerar, men här finns också stora inslag av lövträd och delar med mer koncentrerad lövskog som vuxit upp efter att det brunnit.

Skogen har påverkats av en eller flera skogsbränder som drog fram i området i mitten på 1800-talet. Det kan man se på skador i de äldsta tallarna och på den stora mängden död ved som finns här. Det är en variationsrik skog, vissa partier är glesa medan andra har tätt växande träd. Området är omtyckt av bland andra tjädern. Mitt i området finns den lilla sjön Kuokkajärvi, som omsluts av den vackra, obrutna naturskogen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat