Juurakkomaa

I reservatet finns det urskogslika barrskogar med gott om lövträd, vilket gör att området är en tillflykt för många hotade växter och djur i ett annars påverkat landskap.

Skog

Juurakkomaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Livsmiljöer för hotade växter och djur

Naturreservatet Juurakkomaa ligger på gränsen mellan Övertorneå och Överkalix kommuner, cirka 8 kilometer nordväst om Jänkisjärvi, och består av urskogslika barrskogar. Barrskogen innehåller generellt ett rikligt inslag av lövträd och mycket döda träd. På så sätt utgör området livsmiljöer för många hotade växter och djur. 

Brandljud

I Juurakkomaa är skogen naturligt föryngrad efter skogsbrand. Spår efter skogbrand finns i form av flera brandsår, så kallade brandljud, på stammar av både gran, tall och björk.

Sumpskog och höjdrygg

Längs bäcken Ahmaoja som rinner längs områdets östra del växer gransumpskog. Sumpskogen har klarat sig undan skogsbrand, eller enbart brunnit mycket svagt, och utgör på så sätt en så kallad brandrefug. I väster tangerar området en höjdrygg med kraftigt uppsprucken berggrund. Inlandsisens smältvatten har dränerats över höjdryggen och därigenom kalspolat berggrunden och även avsatt isälvssediment. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå/Överkalix

Bildades: 2009

Storlek: 1,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat