Tallberget

Den storblockiga terrängen, de dramatiska rasbranterna och uppspruckna hällmarkerna ger Tallberget med dess urskogsartade skogar en vild karaktär.

Stenig brant med barrträd

Tallberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns många grottformationer mellan, under och bakom de stora blocken. Även de till synes släta hällmarkerna har spruckit upp med djupa sprickor och stora skivor av berget har förskjutits så att de ibland ger upphov till grottor. De utdragna bergstopparna är flacka och lättvandrade på grund av hällmarkerna som finns där.

Här finns mest tallskog men det finns en del granar och lövträd också. Sälg är ett av dessa lövträd och på den växer den anisdoftande dofttickan. De kvarvarande aspar som fortfarande lever är nu mycket gamla och grovbarkiga med knotiga kronor. På de träden kan lunglaven med sin intensivt gröna färg hittas. En annan art som kan ses i reservatet är tretåig hackspett som har lämnat sina spår på träd i sin jakt på mat. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat