Svartberget

Uppe på bergets topp bland vindpinade träd ligger hällarna blottade och dramatiskt sönderspruckna. På väg upp mot toppen kan du få chansen att möta några av gammelskogens fåglar. Vid informationstavlan finns en stig som leder upp till toppen av berget. Stigen är cirka 3 kilometer lång och välmarkerad.

Barrskog med lavhängda granar och en liten stig.

Svartberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

I området ingår tre bergstoppar med mellanliggande sänkor samt mer eller mindre branta yttre sidor. Vid massivets fot i den norra delen ingår en större myr.

Granskog är den vanligaste skogen i reservatet med varierande inslag av björk, sälg och tall. Ekbräken täcker marken i stora stycken, gamla sälgar med den intensivt gröna lunglaven är vanliga och i vissa partier ligger en stor mängd döda granar vilket ger området en fin urskogsprägel. Bitvis blir det sumpigare marker och det syns genom att vitmossa och skogsfräken tar över, arter som tål att det blir blötare.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Det är heller inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet förutom allra längst i norr.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 1997, 2009

Storlek: 8,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000