Räktjärvsberget

I Kalix kustland ligger Räktjärvsberget – ett stort reservat med charmig natur. Här kan du vandra på hällmarker i gammal urskog. Från något av bergen kan du blicka ut över det vackra älvlandskapet. För den nyfikne finns en gammelskog att upptäcka där sällsynta insekter, lavar och fåglar har sitt hem. Räktjärvsberget har en bitvis krävande terräng och det saknas stigar i området. 

Björkar mot blå himmel

Björkskog i Räktjärvberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturen nu och förr

När du besöker Räktjärvsberget kommer du att se hällmarker, klapperstensfält, svallgrus och svallsand. Varför ser landskapet ut så här, kanske du tänker. För ungefär 10 000 år sen, när den 2 kilometer tjocka inlandsisen smälte lämnade den ett stort hav efter sig. På den tiden hade du fått använda en båt för att ro omkring i dåtidens skärgård. Bergen i reservatet låg dolda i vattnet och bara bergstopparna stack upp som öar som du kunde landstigit på. Under årtusenden har is och vågor präglat den natur vi kan njuta av idag.

Kontrasternas berg

I Räktjärvsberget varierar naturen. Ena stunden får vandraren uppleva karga hällmarker, sluttningar med stora stenblock och vidsträckta klapperstensfält, för att sedan träda in i frodiga gammelskogar. Här finns gamla aspar som är äldre än 200 år. De sträcker sina kronor med de darrande asplöven mot himlen. Och de når en bra bit upp, de rejäla stammarna är som master. På både aspar och sälgar växer den vackert frodiga lunglaven. När det är fuktigt ute är den särskilt praktfull med sin klart gröna färg. Där bränder dragit fram har träden olika åldrar. Överlevarna sticker ut lite, de är ofta lite högre än övriga träd och ofta är deras stammar och grenar grövre. Några träd har stått emot inte bara en utan flera bränder!

Små men betydelsefulla

När man vandrar i en skog är man sällan ensam. Det är inte alltid lätt att se de små tecken på liv här och där men börjar du titta närmre så ser du spåren. Här finns skalbaggar som bor och äter inne i trädens bark. Larverna gnager i veden och den fullvuxna skalbaggen gnager sig hela vägen ut i friheten. De lämnar små hål efter sig som är specifika för varje art. Reliktbocken som är en krävande skalbagge har svårt att hitta passande skogar eftersom gamla, orörda skogar är ovanliga och gamla tallar likaså. Ser du en gammal, solbelyst tall kan du leta lite längre ner på stammen. Reliktbockens hål påminner till formen om en halvmåne eller bumerang – om än mycket mindre. Här har också den mycket sällsynta skalbaggen mindre aspbarkgnagare sitt hem. Under högsommaren får du med största sannolikhet också sällskap av både mygg och knott.

Andra rödlistade arter du kan kika efter eller lukta dig till, är dofttickan som avslöjar sin närvaro med sin karaktäristiska doft av lakrits, anis eller mandelkubb om du så vill. Den kan kännas på ett avstånd av mer än 10 meter. I sänkorna brer myrmosaikerna ut sig och här finns också en tjärn omgiven av hällmarker där du kan slå dig ner för en fikapaus. Njut av den orörda naturen, för trots att du är nära kusten erbjuder Räktjärvsberget en bit av den norrbottniska vildmarken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld - ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Kalix/Överkalix

Bildat år: 2010, revidering 2017

Storlek: 8,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat