Muggträsk

Sjön Muggträsket omringas av myr och frodiga skogar och det finns fortfarande spår kvar av myrslåtter.

Rosenticka på vedstam

Rosenticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Muggträsk omfattar sjön Muggträsket samt omgivande myr och skogsmark. Somliga delar av myren har tidigare varit utsatt för slåtter. I stora delar av reservatet växer det frodigt av örter på marken och granskogen reser sig högt över vandraren. Mitt i skogen finns det förunderligt nog ett litet område där det i stort sett bara växer bladvass. I vissa partier stöter du på sumpskog med gran och björk samt höga starrtuvor som tillsammans med björk- och videbuskar ibland bildar svårframkomliga snår.

Det varierar hur mycket död ved som finns i reservatet men där det ligger gott om stammar på marken kan du hitta vedsvamparna rosenticka och lappticka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000