Norrdal

Naturreservatet är en urskogsartad oas i ett i övrigt mycket hårt brukat landskap. Området är av stor betydelse för många av de växter och djur som behöver naturskogsmiljöer för sin överlevnad.

skog

Norrdal. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Terrängen är lättvandrad och en markerad, en kilometer lång stig sträcker sig från rastplatsen i söder upp mot den lilla tjärnen i norr.

Norrdals naturreservat utgörs främst av två låga talldominerade sluttningar med mellanliggande myr och sumpskog. Här finns tallar av imponerande storlek och en rik förekomst av grova torrfuror, fallna träd och hålträd. Norra delen av reservatet består av ett vackert moränbackslandskap. Det finns också våtmarker och mindre sjöar här. På moränryggen växer en urskogsartad barrskog.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, utvidgades 2009

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län