Vitfågelskäret

Reservatet är en vacker liten ö som ligger i den norra delen av Junköfjärden i Luleå skärgård. Ön höjer sig fem meter över havet.

Måsar och blå himmel

Reservatet är till stor del är täckt av grus och klappersten där vågorna format strandvallar allteftersom landhöjningen blottat ny strand. Ön har ett mindre lövskogsbestånd men är för övrigt glest bevuxen.

Här finns ingen bebyggelse idag, men spår av äldre tider syns i form av fiskelägestomter på öns sydsida.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat