Svallmyrberget

I Svallmyrbergets naturreservat i Gäddvik kan du få uppleva den gamla skogen på nära håll. Från toppen av det flacka berget, cirka 70 meter över havet har man en fin utsikt över gammelskogen.

Utsikt över snöig barrskog

Vinter i Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen utgörs i huvudsak av 150 år gammal gran- eller barrblandskog, men det finns också inslag av tallskog och blandskog av gran och björk eller asp. Här finns gott om gamla grova granar och tallar i åldern 200-250 år och flera hotade arter som är beroende av riktig gammelskog har hittats i naturreservatet. Området är lättillgängligt och terrängen är lättvandrad.

Svallmyrberget ligger i ett stråk med tre andra naturreservat på södra sidan av Luleälven; Bälingeberget, Alterberget och Kallaxheden som också är väl värda ett besök.

Barrskog med en stig genom. Foto.

Svallmyrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • jaga i enlighet med gällande lagar
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark

Det är inte tillåtet att elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2007

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat