Norr-Äspen

Det här är en flack moränö där det finns gott om hällmarker. I hällarna finns den ovanliga bergarten haparandamonzonit. På den nordöstra sidan finns fina sandstränder.

Strandväxter stenar och hav

Norr-Äspen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns forn- och kulturlämningar på öarna efter forna fiskelägen i form av bland annat husgrunder och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod.

På ön växer en urskogsliknande granskog med stort inslag av löv. På fallna trädstammar finns rosenticka, lappticka, ostticka och rynkskinn. I reservatet finns avsnörda havsvikar och gölar och ett rikt fågelliv.

Älgar och skogsfåglar som dalripa, orre och tjäder lever sida vid sida med havets fåglar. I långa tider har fiske och säljakt bedrivits i havet utanför reservatet. Den nuvarande bebyggelsen på Norr-Äspen utgörs av ett mindre antal stugor, de flesta fiskestugor.
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 5,8 kvadratkilometer, varav 2,2 är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000