Lövberget

Lövbergets granskogar har vuxit upp efter en brand i området. Den ägde rum för cirka 150 år sedan. Som reservatsnamnet antyder finns det gott om lövträd i skogen.

Tallskog på hällmark

Lövberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här kan du vandra i en trolsk och vacker skog upp mot bergets topp. Efter branden för 150 år sedan kunde många vårtbjörkar gro i de luckor som skapades där branden hade dragit fram. Idag ser man gott om dessa numera gamla, men ändå ganska klena, björkar överallt i skogen.

När du kommer upp är du 115 meter över havet och kan njuta av de tallbeströdda hällmarkerna. De flesta tallar är 150-200 år gamla, men det finns också några enstaka gamlinger som är hela 300 år.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter annat än på väl snötäckt mark, elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2007

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat