Hästholmen

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen på Sandön. Denna obebyggda holme är klädd med gran- och björkskog och har höga naturvärden.

Fågel med röda ben vid vattnet

Rödbena. Foto: Mostphotos.

I den öppna björkskogen finns en rik flora med arter som vit- och björkpyrola, hönsbär, ekorrbär, linnea och vårfryle. På den västra sidan av ön finns en bred strandäng där det bland annat växer rikligt med den lilla ormbunken ormtunga.   

Fågellivet i området är mycket rikt. Fiskmås, tärnor, trut och grågäss är framträdande. Här finns även rikligt med vadare och änder, exempelvis rödbena, gluttsnäppa, storskrake och trana.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved eller använd endast löst liggande grenar eller kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att:

  • störa växt- eller djurlivet
  • köra snöskoter på fastlandet
  • köra vattenskoter
  • skräpa ner

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997, reviderad 2013

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000