Germandön

Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består till största delen av gammal granskog. På ön finns två fyrar.

Havtorn

Havtorn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Runt naturreservatet är skogen på ön kraftigt påverkad av modernt skogsbruk. I reservatet finns däremot gammelskogar av olika slag – tall, gran, sumpgranskog samt lövkärr. Många sällsynta och hotade lav- och svamparter har påträffats, till exempel ostticka, ullticka och vulkanlav. Granen dominerar i större delen av reservatet och i de sumpigare skogarna är de gamla granarna rikligt draperade med hänglavar.  

Längs strandkanten finns en badstrand och innanför den växer tallskog på den sandiga marken. Längre norrut finns en långgrund blockstrandäng med många intressanta växtarter som gultåtel, strandglim och vattenmåra. Även den taggiga havtornsbusken med sina orangelysande, välsmakande bär kan hittas längs stranden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är förbjudet att köra snöskoter på ön men du kan parkera i strandområdet i samband med rastning. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2005

Storlek: 3,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat