Furuholmen

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor, trut och grågäss trivs.                        

Barrskog

Furuholmen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ön omges av en albård och är i övrigt klädd med gles björkskog med inslag av ett fåtal yngre granar. I skogen kan man hitta mjölkört och skogskovall men också fläckar där det växer vitpyrola och skogsstjärna.  

Längs stränderna är madrör det vanligaste gräset i den inre delen och gultåtel närmare vattnet. Här finns också arter som älggräs, strandvänderot, slåtterblomma och vattenmåra.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000