Säivisnäs

Naturreservatet Säivisnäs är en fastlandsudde med natursköna stränder. Här finns en rik flora av kalkkrävande växter. Morkullan har sin spelflykt över skogen på försommarnätterna. Längs stränderna ser man rödbenor, drillsnäppor och småskrakar. 

Havtornsbuske med havtornsbär

Längs stränderna i Säivisnäs kan du få syn på den taggiga havtornsbusken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Området är en blandning av hällmarksskogar, klippområden, myrpartier, sumpskogar och mossrika granskogar. Nära Stortjärn gjordes det första fyndet i norra Sverige av stor låsbräken, en halvmeterhög ormbunke med sporsamlingarna på ett eget blad i toppen.

Runt udden löper en blockstrand med partier av hällar. Stranden är starkt påverkad av landhöjningen. Under istiden var landet nedtryckt av kilometerdjup is. Sedan isen för 10 000 år sedan smälte bort söker jordytan återta sin gamla form. Ny land stiger ur Bottenviken med 8 millimeter per år. På de nybildade stränderna finns stora havtornssnår.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i området eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Kalix/Haparanda

Bildat år: 1995

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000