Näverön

Stranden på öns västra sida samt Näveröberget med dess vackra utsikt över Kalix skärgård är väl värda ett besök. Toppen på denna barrskogsklädda ö började stiga upp ur havet för cirka femtusen år sedan. 

Strand med eldplats

Näverön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bergets topp sträcker sig cirka 40 meter över havet. Uppe på berget växer en pinad hällmarks­tallskog. En del tallar är mycket grova och gamla. Längre ner övergår hällmarkstallskogen snart i granskog med mindre fläckar av sumpskog. Skogen är olikåldrig med en hel del äldre grova tallar och granar.  

Näverön är ett omtyckt utflyktsmål, på öns västra sida finns en vik med en sandstrand som används flitigt för sol och bad.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2005

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Det finns en brygga och en badstrand på ön.