Marbacken-Notvikvrå

Omgivet av hårt brukade skogar ligger det lilla gammelskogsreservatet Marabacken-Notvikrå. Den kalkrika berggrunden har fört med sig en artrik flora.

Gammelskogsområde i snötäckt landskap

Marabacken-Notvikrå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mattor av liljekonvalj sprider väldoft under granarna. Skogen är gammal och högstammig och genomskärs av mindre våtmarkspartier. På torrare mark är det tallskog och på fuktigare delar växer det gran och lövträd som björk, hägg och al. Här finns också den lilla busken brakved, med bär som först är gröna, sedan röda och till sist blåsvarta.  

De fåglar och djur vi förknippar med gammal skog kan vi träffa på. Tjäder, järpe och orre söker här skydd och föda liksom älg och mård. Många hackspetthål gör att hålhäckare trivs, som rödstjärt, svartvit flugsnappare och mesar.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på skoterled på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1988

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000