Fattenborg

Fattenborg är ett kommunalt naturreservat, som Kalix kommun har bildat till skydd för de unika fornlämningar som finns i området.

Skog

Spången genom skogen i Fattenborg. Foto: Jeanette Aro/Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet finns ett stort antal gravar och stensättningar, boplatsvallar och fångstsystem från den äldre bronsåldern. I området finns en timrad renhage som används av Kalix sameby vintertid.

Naturen i reservatet består till större delen av hedartade tallskogar omgivna av myrar. På myrmarkerna kan du spana efter vitmossor, rosling, tranbär, skvattram och andra för fattigkärr typiska arter. Det som tidigare var havsvikar och strandlinje syns tydligt i området.

Information och eldstad

Det finns en naturstig med informationsskyltar i området. Den går längs en rullstolsanpassad spång, som leder till en tjärn. Vid tjärnen finns ett vindskydd med en eldstad.

I Fattenborg finns en informationsbyggnad med utställning. Information om öppettider fås via Kalix kommun.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl frusen snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld annat än på anvisade platser. Det är inte heller tillåtet att skada de många fornlämningarna eller djur- och växtlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2005

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Kalix kommun

Skyddsform: Naturreservat