Vuojatnjarka

I Vuojatnjarka, söder om sjön Karats, vandrar du i väglöst land. Här är skogen i princip orörd av människan. Från lågfjället Roahteks kala krön får du en fantastisk utsikt över Karats och det omgivande landskapet.

Död ved i gammelskog.

Omkullblåsta träd finns det gott om i Vuojatnjarka. Foto: Camilla Carlsson/Länsstyrelsen Norrbotten

Brand och storm – skogens sätt att börja om

Torra somrar kan blixtnedslag eller mänsklig oförsiktighet lätt få skogen att fatta eld. Brandens intensitet beror bland annat på hur mycket brännbart material det finns på marken. Kombinationen av mycket brännbart material och en riktigt torr och varm sommar kan ge bränder där de flesta träd dör. Samtidigt som den är en katastrofal händelse, frigör en skogsbrand näring och ger utrymme för nya träd att etablera sig. Här i Vuojatnjarka brann det kraftigt i mitten av 1800-talet. Några år senare drog dessutom en häftig storm in från fjällen i väst och blåste omkull de flesta av de branddödade furorna. Idag ligger de överväxta med mossa och lavar i riklig mängd och ger Vuojatnjarka en unik karaktär. Spåren av branden går fortfarande att se i form av förkolnad ved på döda träd och stubbar.

Urskogens arter

I gammal skog trivs många arter som idag är sällsynta i det brukade skogslandskapet. I Vuojatnjarka finns de typiska urskogslavarna dvärgbägarlav, knottrig blåslav och mörk blåslav. Här finns också de vednedbrytande svamparna doftticka, fläckporing och gäckporing. Den kräsna svampen gammelgranskål, som bara växer bara på barken på riktigt gamla granar, trivs också här. Detsamma gäller fåglar som hökuggla, tretåig hackspett och lavskrika, urskogens nyfiknaste fågel. Har du tur kommer den och sätter sig i ett närliggande träd när du tar en paus. En fantastisk naturupplevelse!

Utsikt över en sjö och skogsmark

Utsikt över Karats. Foto: Camilla Carlsson/Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat