Ultevis FUR

Det är en väglös sjumilaskog av månghundraåriga tallar, grova gammelgranar och knotiga fjällbjörkar som omger det stora lågfjällsmassivet Ultevis.

Vandrare i gammelskog

Gammelskog vid Jaurekaska i Ultevis. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ultevis fjällurskog är en vildmark, dit turistströmmen inte hittat, med urskogar, myrar, sjöar och bäckar som kan ta ett helt liv att utforska. Men området är också ett urgammalt kulturlandskap, med fångstgropar och gamla samiska boplatser, som vittnar om att det varit vildrenjägares och renskötares marker.

Ultevis består av urberg där sedimentbergarter blandas med graniter, grönstenar och diabasgångar. Den egentliga fjällkedjan möter vi västerut där Gierkav, Rásek, Skierffe och Tjahkkelij bildar fond. Reservatet gränsar västerut mot Sareks nationalpark och i nordväst till Stora Sjöfallets nationalpark.  I den västra delen av Ultevis blickar man in i två av Sareks mäktigaste fjälldalar, Sijddojávrre och Rapadalen omgivna av branta fjällkanter. Längre österut möter vi ett mer lågmält landskap, där Ulldevisduottars sluttningar och björkskogsklädda berg reser sig ur en matta av barrskog som klarat sig undan motorsågarna.  

Här finns sjöar där storlommen ropar och harrarna vakar, bäckar där drillsnäpporna spelar och öringar pilar iväg och myrar där svartsnäppan och gluttsnäppan spelar ikapp.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Ultevis fjällurskog består av flera äldre naturreservat och flera domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 1173 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000