Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Udtja

Udtja är ett stort urskogsområde med vidsträckta myrar, uppstickande lågfjäll och ett mycket rikt djurliv. Allmänheten har inte tillträde till naturreservatet, eftersom det utgör en stor del av RFN raketskjutfält.

Illustration av älg

Älg. Illustration Jonas Lundin

Udtja kännetecknas av en mosaik av gamla skogar, myrar och hedar. En stor del av skogarna är grandominerade, skogen är vanligen gles och luckig, utom kring bäckarna där det är mer frodigt. I den västligaste delen och på de högre bergstopparna finns fjällbjörkskog. Längst i öster finns ett dödislandskap med mängder småsjöar och åsryggar.

Udtja ligger i både Arjeplogs och Jokkmokks kommuner.

Föreskrifter

Allmänheten har inte tillträde till naturreservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog/Jokkmokk

Bildat år: 1995

Storlek: 1500 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000