Tolikheden-Karkberget

Omgivet av hyggen och ungskogar ligger naturreservatet Tolikheden-Karkberget. Hela området är väldigt likt en riktig urskog. Det räddades i sista stund från avverkning, genom aktioner av den lokala miljögruppen Steget Före.

Gammelskog

Tolikheden-Karkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet omfattar Karkbergets sydvästsluttning och Tolikheden nedanför berget. Här finns en gammal tallskog, plockhuggen gammalt tillbaks men även orörd granurskog med grova aspar, sumpskog, småmyrar och en bäck.  

Karaktäristiskt i tallskogen är inslaget av våta svackor, aspvätar, där tallen ersätts av grova gamla aspar.  Här växer den sällsynta laven liten aspgelélav ovanligt rikligt.

I sumpskogen blommar den vackra lappranunkeln och även fjällskråp, som blommar på våren med rosa blommor innan den får sina stora, runda blad. Här finns också ett stort antal urskogsarter, både kärlväxter, lavar och svampar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1998

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000