Teunok

I tallskogarna i Teunok finns inga stigar eller anläggningar. Är det ensamhet och tystnad du söker är Teunok stället för dig. Här är chansen att stöta på mänskliga filurer små, men chansen att stöta på andra figurer desto större. Var beredd på att du kommer få hoppa över en hel del stock och sten!

Gammelskog med stockar och stenar

Terrängen i Teunok kan bitvis vara besvärlig, men oj vad fint det är! Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Urskogslikt

På många håll är Teunok likt en urskog. Här finns 300–400 år gamla tallar och gott om omkullvälta träd och torrfuror. Arter som gräddporing, fläckporing och tallstocksticka trivs i riktigt gamla skogar som de i Teunok. Gräddporing är en god indikator på att skogen fått stå orörd och aldrig utsatts för kalavverkning eller storskalig gallring. Att hitta dem kan dock vara en utmaning men sök under liggande död och lite murken tallved. Glöm heller inte bort att titta upp! Både tjäder, tretåig hackspett, lavskrika och den söta lilla lappmesen trivs här.

Omväxlande landskap

Förutom fantastisk gammelskog finns även många andra naturtyper representerade i Teunok. Här och var bryts skogslandskapet av både större och mindre myrar. En del är riktigt blöta och övergår i små tjärnar. Även den mindre ån Vuollaurebäcken slingrar sig genom reservatet.

En sjö omgiven av skog

En av de små tjärnarna i Teunok. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat