Ligga

Naturreservatet Ligga är rikt på sällsynta arter i en mosaik av skogar, källor och myrar. Här finns upp till 400 år gamla tallar som överlevt de bränder som en gång härjat här.

Gammelskog

Gammelskog i Ligga. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ligga är ett långsmalt, vägnära naturreservat. Rastplats finns i anslutning till parkeringen. I området finns främst gammal och starkt brandpräglad barrblandskog men även inslag av gamla aspar. Det är varierad ålder på skogen men det finns tallar som är 300 och upp till 400 år gamla. I området syns det spår av tre bränder och det är dessa tillsammans med klimatet som framför allt har präglat skogens struktur.

Genom reservatet rinner Miessarebäcken, omgiven av myrar och kärr. Våtmarkerna i reservatet har en stor artrikedom. Här finns små vackra källor, som präglas av den basiska berggrunden i området.   

I reservatet finns det gott om död ved, såväl liggande som stående, vilket höjer skogens värde och gynnar arter såsom den hotade skalbaggen raggbock. Ta gärna med dig kikaren och spana efter gammelskogens fåglar när du vandrar runt här.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1997, utvidgades 2011

Storlek: 7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000