Kallovaratjeh

Kallovaratjeh är ett sjörikt fjällområde söder om sjöarna Råvejaure och Hadditjaure som i sin tur ligger söder om Padjelanta nationalpark.

Lilablommande fjällviva med grön bladrosett

Fjällviva. Foto: Anneli Salo/Wikipedia

Landskapet är småkuperat och dominerat av fjällhedar och hyser en lågväxt vegetation av mossor, tåg- och starrväxter, däribland svedstarr. Kalkrik berggrund ger rik flora, här finns bland annat fjällviva, en art som endast finns i Skandinavien.
 
På grund av den kvartärgeologiska utvecklingen var sjöarna i området tidigare fisklösa, något som resulterat i en intressant evertebratfauna. Fisk har dock planterats in i nästan alla sjöar och den biologiska mångfalden har påverkats.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1970

Storlek: 22,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000