Jarrebäcken

Bilden visar Jarrebäcken som flyter fram genom urskogen.

Jarrebäcken flyter fram genom reservatets skogar. Foto: Frédéric Forsmark.

Några mil väster om Jokkmokk vid fjällsjön Karats eller Gárásj som den heter på samiska, ligger naturreservatet Jarrebäcken. Här finns varierade skogsmiljöer med urgamla tallar och granar bara ett stenkast från bilvägen, lämpligt för ett besök året om.

En mosaik av norrländska naturtyper

Jarrebäcken är en större jokk som rinner från Jokkmokks kommungräns mot Arjeplog och mynnar ut i södra delen av Karats. I sitt nedre lopp är jokken omkring 10-20 meter bred och har många flacka forsar som precis före utloppet meandrar och skapar ett varierande landskap av myr, skog och vatten. Västra delen av reservatet är småkuperat och mosaikartat. Landskapet består av torra tallbackar och åsar med mellanliggande småmyrar och vattensamlingar.

På åsarna växer gammal tallskog med gott om tallar som är över 200 år gamla. Här är det lätt att hitta en lämplig plats för att slå sig ned och ta en kopp kaffe. I reservatets sydöstra hörn finns ett urskogsbestånd som endast är svagt påverkat av äldre plockhuggning.

Bilden visar gammal tallskog med silverfuror.

Gammal tallskog i reservatets sydöstra del med silverfuror och gammeltallar. Foto: Frédéric Forsmark

Arternas fristad

I beståndet finns ett stort inslag av mycket gamla tallar, troligen upp mot 500 år gamla eller möjligtvis ännu äldre. Sådana här skogar är ovanliga idag och väl värda ett besök. I reservatets gamla skogar trivs många ovanliga och typiska naturskogsarter, bland annat rosenticka och rynkskinn. Dessa vednedbrytande svampar vill ha riktigt gamla, grova granar och här finns det gott om sådana.

Kulturspår

Området har nyttjats av samerna under lång tid och den uppmärksamme kan se spår efter denna historiska markanvändning än idag. I reservatets nordvästra delar finns ett antal fornlämningar, bland annat ett fångstgropsystem och ett antal härdar.

Bilden visar döda liggande trädstammar med mossa på som det finns gott om i reservatet. Död ved är till glädje för många sällsynta arter.

Död ved finns det gott om i reservatet, till glädje för många krävande arter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 45 km väster om Jokkmokk längs med vägen till Vuojatnjarka. Kör mot Karats och ta av mot Vuojatnjarka. Efter cirka fem kilometer kör du in i reservatet. Det finns möjligheter att parkera precis innan bron över Jarrebäcken.

Föreskrifter

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbotten

Skyddsform: Naturreservat