Illok

Strax öster om Kåbdalis ligger naturreservatet Illok, ett dödislandskap med hänglavsdraperad gran- och barrblandskog. Här trivs urskogens arter och vid någon av reservatets små sjöar är det lätt att hitta en mysig fikaplats.

Vy över sjön Illok som gett reservatet sitt namn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vy över sjön Illok som gett reservatet sitt namn. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Inlandsisen har format landskapet

Illok är ett typiskt moränbacklandskap, ett så kallat dödislandskap, som är typiskt för trakterna runt Kåbdalis. Inlandsisen lämnade efter sig ett småkuperat ås- och backlandskap där ett flertal småmyrar, tjärnar och sjöar ligger inbäddade mellan skogsklädda åsar som lämpar sig för vandring.

Skogen i reservatet var en gång en del av de milsvida urskogar som fram till för några decennier sedan bredde ut sig över stora, sammanhängande arealer i trakten. Trots det nordliga läget är skogen relativt välvuxen. Skogen är frodig med örter här och där och det skvallrar om att det går stråk av rikare berggrund eller morän i reservatet. Skogen har hög ålder och 200-300 år gamla träd är vanligt här.

Mellan de skogsklädda åsarna ligger små myrar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mellan de skogsklädda åsarna ligger små myrar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Urskogens arter trivs här

I reservatet påträffas flera typiska naturskogsarter. Lavskrika har visat sig och häckar med stor sannolikhet i området. De karakteristiska spåren av tretåig hackspett syns lite överallt. På de döda gamla granarna trivs många svamparter som kräver naturskog för att klara sig.

Arter som harticka, ullticka och rosenticka finns det gott om här, men de är alla rödlistade på grund av att skogar som den i Illok bara utgör en liten del av det omgivande landskapet. Mest påfallande när man går i skogen här är dock den rikliga mängden garnlav. Många av träden är draperade av den ljusa hänglaven.

Garnlaven klär de gamla granarna och ger skogen en trolsk känsla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Garnlaven klär de gamla granarna och ger skogen en trolsk känsla. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att gräva upp eller plocka orkidéerna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2020

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat