Ätnakåbbå

Naturreservatet Ätnakåbbå ligger cirka 25 kilometer sydost om Jokkmokk, inte så långt från Luottåive fjällurskog. Naturreservatet består dels av berget Ätnakåbbås nordsluttning och dels av ett myrland med skogsholmar nedanför berget.

Mossklädda stockar och stenar i gammelskog

Ätnakåbbå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I sluttningen finns granskog som är i stort sett helt opåverkad av skogsbruk. Skogen är en så kallad "granbränna". Det betyder att den har vuxit upp efter en brand för cirka 150 år sedan. Träden står så tätt att de har börjat konkurrera ut varandra och en del träd dör och faller till marken.

Här finns även riktigt gamla träd. I svackor och i fuktigare delar finns granar som är upp mot 300 år gamla. Här finns också grova, liggande, döda granar som har blivit hem åt många vedlevande svampar.

Runt myrarna nedanför berget finns barrblandskogar. Här växer tallen på de torra åsarna och granen runt bäckarna. Lövträd som asp och sälg finns lite här och var på myrholmarna. Doftticka växer på flera sälgar i området, de kan du leta efter med näsans hjälp! Känner du en anisdoft är du på rätt väg.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2009

Storlek: 4,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat