Vettasrova

I Vettasrova växer det brandpräglad sandtallskog som är mycket behaglig att vandra runt i. I Vettasjärvi kan du se en märklig sandrevel som sträcker sig flera hundra meter ut i sjön.

Gammeskog i höstfärger

Vettasrova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I södra delen av reservatet höjer sig berget Kurjevaara 65 meter över den flacka norra delen. Området är intressant sett ur ett landskapsperspektiv då sydöstra delen av reservatet ingår i ett större moränbacklandskap. De moränformer du ser här har undgått nämnvärd påverkan av två senare nedisningar.

En märklig sandrevel, ”sporre”, går ut i sjön från den flacka heden norr om berget. Reveln som är cirka 500 m lång och någon meter bred smalnar av till en spets.

Svamprik mark

På den lavrisbeklädda flacka delen av området växer en cirka 200-årig tallskog. Under gynnsamma år ses stora mängder med marksvampar ute på sandheden. Arter som tallgråticka, skrovlig taggsvamp, goliatmusseron, skarp dropptaggsvamp och blå taggsvamp kan ses då.

En annan art som finns i reservatet är den fridlysta algen sjöhjortron. Den växer i sjön Vettasjärvi och den finns bland annat på nordsidan av sandreveln.

Rävticka på träd med en sjö i bakgrunden

Rävticka på ett träd vid sjön Vettasjärvi. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• vandra
• göra upp en mindre eld på anvisad plats
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2011

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat