Linalinkka

Linalinkka är ett naturskönt och lättvandrat område som är relativt litet. Det ligger precis norr om Linaälvens utflöde i Ängesån och det 18 meter höga Linafallet. 

Gles barrskog

Linalinkka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Linalinkka utgörs av en tallhed på älvsediment. Älvbrinken ned mot Ängesån är mycket brant. Närmast älven växer en gles tallskog med träd i 250-års åldern. På många av tallarna hänger det draperier av tagellavar, vilket visar att skogen är gammal.

Längre upp finns enstaka exemplar av riktigt gamla tallar, omkring 350-400 åriga. Några av dem har spår efter minst två bränder. På den sandiga marken växer inte så mycket men renlavar och kråkbär har fått fäste här och där.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000