Såckosberget

Såckosberget har en mängd olika skogstyper som vuxit upp efter skogsbrand. Skogarna är gamla och urskogslika och hyser en stor artrikedom.

Vit  koralltaggsvamp på liggande trädstock

Koralltaggsvamp. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I naturreservatet ingår Såckosbergets branta ostsluttning, den mindre branta sydsluttningen och längst i öst en liten tjärn omgiven av våtmark. Landskapet är starkt kuperat med branta berg och bördiga skogar.  

Stora delar av reservatet har gamla, nästintill orörda skogar som är tydligt påverkade av den senaste skogsbranden som drog fram i området för ungefär 130-150 år sedan. I bergets ostsluttning växer en barrblandskog med stora inslag av lövträd som vuxit upp efter branden. Skogen i sluttningen är grov och högrest tack vare den bördiga marken.

Lövträden bidrar till att området hyser många ovanliga arter. På sälgarna kan man hitta den vackert gröna lunglaven och ibland även dofttickan, vars fina doft man ofta kan känna på långt håll. På asplågor förekommer den vackra koralltaggsvampen, medan arter som rosenticka och rynkskinn finns på lågor av gran.  

Den södra spetsen av reservatet är ett fuktigt våtmarksparti med gamla granar, mycket asp och sälg och vegetation med olika örter. I väster uppåt bergshöjden är marken magrare med bergshällar. På den steniga marken växer tallskog och många av tallarna har blivit märkta av flera bränder och vissa är uppåt 400 år gamla.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat