Tabmokåive-Luossejaure

Flera rödlistade lavar och svampar har hittats  i Tabmokåive-Luossejaure, bland annat den karaktäristiskt doftande dofttickan på sälg. Längst ner på gamla granar med grov bark finns här och där liten sotlav. Den följs ofta åt av andra anmärkningsvärda arter.

Sjö och skog

Tabmokåive-Luossejaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Tabmokåive-Luossejaure är beläget cirka 13 kilometer nordost om Moskosel. Området sträcker sig från sjön Södra Luossejaures strand norrut över det cirka 570 meter över havet höga berget Tabmokåive och vidare ner mot sjön Norra Luossejaure.  

Reservatet består av flera värdefulla skogstyper med mycket död ved och många hotade arter. Här finns både runt 200-årig barrblandskog med stora inslag av lövträd och glesare granskog med inslag av tall på bergets topp. Naturreservatets norra del utgör en sammansättning av myrmarker och urskogslika skogsholmar med tallar på 450-500 år. Skogsbränder har satt spår i olika delar av naturreservatet vid olika tidpunkter och området visar därför upp brandpåverkade skogar av tre olika åldrar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat