Storsandberget

Storsandberget är ett vackert lågfjäll med skogsklädda sluttningar beläget i södra delen av Arvidsjaurs kommun.

Hedmark i höstfärger med torr, död ved och gammal barrskog

Storsandberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Storsandberget består av ett relativt stort bergsområde med sammanhängande skogar och kalfjällsliknande topp som når drygt 600 meter över havet. Skogarna i reservatet består till största delen av gamla brandpräglade naturgranskogar med varierande inslag av tall. I södra delen finns det rena tallskogar med gott om träd som är mellan 300 och 400 år gamla.  

I norra delen av området är spåren av mänsklig påverkan så få att skogen kan kallas för urskog. De gamla granarna som står här är ofta rikligt klädda av olika hänglavar. På granlågorna, granar som har dött och fallit till marken, finns krävande och sällsynta arter som bland andra den ostdoftande osttickan och rosenticka.  

På många platser i reservatet hittar man spår av tidigare skogsbränder i form av kolade stubbar, förkolnade rotvältor och brandskador i de äldsta träden. Bränderna i Storsandberget har inte daterats men skogens struktur tyder på att flera olika bränder dragit fram över berget.  

Bergets topp är mycket naturskön med böljande hedmarker med spridda vida gamla granar och vindpinade tallar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· vandra
· tälta
· göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
· plocka bär och matsvamp
 · köra snöskoter på väl snötäckt mark
· fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat