Stor-Abborrtjärnen

Landskapet som naturreservatet ligger i kännetecknas av skogklädda myrholmar och fast mark, varvat med myrar och småsjöar. 

Sjö med skog intill

Stor-Abborrtjärnen

Runt sjön Stor-Abborrtjärnen är den gamla tallskogen rak, högvuxen och ger en vacker inramning åt sjön. Skogen är gammal och de flesta träd är 200-300 år. Vissa av tallarna har knotigare kronor som visar att de är upp emot 500 år gamla.

På de mindre myrholmarna växer en urskogsliknande skog med gott om död ved som står och ligger överallt. På ett par mindre myrholmar i sydöstra delen av området finns en lågproduktiv tallsumpskog, där många av de senvuxna tallarna är 300-400 år gamla.

I området har arten mindre märgborre hittats på solbelysta gammeltallar. Det är en art som endast har hittats på ett tiotal platser i Norrbottens län. Mindre märgborre lämnar karaktäristiska spår efter sig på tallstammarna. Där larverna har krupit ser spåren ut som "flygande måsvingar" på barken.

I östra delen av området finns det våtmarker med höga naturvärden.  

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2015

Storlek: 1,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat