Såkevarebergen

Såkevarebergen är ett stort naturskogsområde som utgörs av de tre bergstopparna Västra Såkevare, Östra Såkevare och Tellekflygget. Bergens sluttningar består av granskog med inslag av tall och lövträd som växt upp naturligt efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 200 år sedan.

Skog på berg med utsikt

Såkevarebergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Terrängen är bitvis mycket brant. Upp mot bergstopparna blir skogen glesare och kargare, här utgörs terrängen bitvis av karg hällmark.  

I hela naturreservatet finns det gott om riktigt gamla träd på runt 300 år som överlevt skogsbränder, så kallade överståndare. Dessa utgörs främst av tallar och granar men även av del lövträd. Många av de gamla träden är rikligt draperade av hänglavar, vilket indikerar att skogen är gammal och orörd.

Dessutom finns flera anmärkningsvärda och hotade arter knutna till naturskogsmiljöer i Såkevarebergen. Har man tur kan man till exempel hitta den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan som växer på gamla sälgar och man kan även stöta på fåglar som både tretåig hackspett och spillkråka.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat