Mörtträskheden

Mörtträskheden kännetecknas av gamla tall- och barrblandskogar. Stora delar ligger på sandig hed men här finns även inslag av hällmarker och i västra delen en mosaik av skog och våtmark.

Gammelskog

Mörtträskheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I naturreservatet Mörtträskheden växer i huvudsak tallskog eller barrblandskog med hög ålder, mestadels kring 200 år. Det finns också inslag av tallar som är betydligt äldre, upp till 400 år. Det finns gott om stående döda träd i området medan det ofta är lite mer städat på marken.

I de gamla tallarna kan man se spår av skogsbrand, så kallade brandljud. Det är mycket länge sedan det brann, troligen över 250 år sedan, därför finns brandljuden endast i de allra äldsta träden. Den mesta skogen började gro efter branden och är därför ungefär 200 år gammal.

Områdets östra del domineras av tallskog på sandig hed som i östra delen genomkorsas av smala fuktstråk med enbuskar gräs och örter, ett udda inslag i den i övrigt magra tallheden.

Tibast med röda bär

Tibast har vackert röda, men giftiga bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
· vandra
· tälta
· göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
· plocka bär och matsvamp
· köra snöskoter på väl snötäckt mark
· fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 1,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat