Lehatt

Lehatt är ett litet skogsområde med en lövbränna - ett brandfält från 1901 med gott om björk. Det finns många spår efter skogsbränder i området.

Flygbild över barrskogsområde

Flygbild över Lehatt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lehattreservatet bildar en cirka 2 kilometer lång och 700 meter bred rektangel uppe på berget av fritt utvecklad skog i en omgivning av väl gallrad produktionsskog. Området brann 1901 och avsattes drygt 50 år senare som exempel på en naturlig lövbränna. Detta gör att området är ett värdefullt referensområde för att kunna studera en skogs naturliga återhämtning efter skogsbrand.

Stora delar av reservatet utgörs av täta, självgallrande björkdominerade bestånd. Lehatt ligger strax öster om det stora urskogsreservatet Nimtek.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, rev 2013

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000