Granträsk

Naturen här är omväxlande och bildar en mosaik av gammal skog, myrmarker, stora sjöar och porlande bäckar. Terrängen här kan vara krävande och man får skutta mellan skogens blåbärsris och myrens vita ängsull. Men låt inte det stoppa dig, ta på stövlarna och utforska de knotiga trädens bark och känn lugnet av de stora sjöarnas vågskvalp. På vintern kan du skidra över myrar och genom skogar.

Sjön Granträsklobblen är i förgrunden, i bakgrunden syns skogen som växer i reservatet.

Vy över Granträsklobblen, den största av sjöarna i reservatet. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten

På skattjakt?

På den lilla udden som sträcker sig in i sjön Granträsklobblen finns en fornlämning, en plats kallad Skattekläppen. På platsen finns en liten moränhöjd och enligt sägen skall en samisk man en gång i tiden ha grävt ner en skatt på platsen bestående av guldringar, andra smycken och gamla mynt. Här finns också spår av mera sentida grävningsaktiviteter bland annat i form av gropar. Vem vet, kanske är det spår efter hoppfulla lycksökare som letat efter den mytomspunna skatten på udden!

Generationer av träd

I reservatet finns det få spår av mänsklig aktivitet. Här och var finns murkna gamla stubbar efter att enstaka träd tillvaratagits, förmodligen till ved eller byggnadsmateriel. Här finns träd i alla åldrar, från de allra spädaste granplantorna till de 250-åriga, tjockbarkiga tallarna. Det här ger skogen en struktur med flera höjdskikt, så kallad flerskiktning. Den här strukturen är typiskt för många naturskogar som inte blivit påverkade av modernt skogsbruk i någon större utsträckning utan blivit lämnade orörda av människan.

Gammelskogens invånare

I reservatet myllrar det av liv och här är det aktivitet dygnet runt. Svamparna arbetar för att få i sig näring genom att bryta ned veden av fallna furor, granlågor och gamla björkar. Om du kikar ner mot marken kan du på murkna granlågor finna de ovanliga vednedbrytarna kötticka, den vackert rosenskimrande rosentickan eller kanske den som namnet antyder ost-luktande osttickan. Sneglar du istället uppåt kan du på stammarna på de knotiga björkarna få syn på den hotade arten knottrig blåslav.

Svampen kötticka växer på en granlåga

Kötticka är beroende av att det finns äldre granskog. Foto: Frédéric Forsmark

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• tälta
• göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar och anlägg ingen eldstad
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar 

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2018

Storlek: 2,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat