Granbergen

Skogen i naturreservatet Granbergen utgörs av urskogsartad granskog som vuxit upp efter en skogsbrand som drog igenom området cirka 200 år sedan. Spår efter skogsbranden kan på vissa håll ses i form av kolad ved på högstubbar och på liggande döda träd.

Gammelskog

Granbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen är genomgående väldigt lövrik med exempelvis björk och sälg. På vissa håll är andelen lövträd påtagligt mycket större än i övrigt, dessa delar kan beskrivas som lövbrännor. Mindre partier av skogen i naturreservatet har undkommit branden, eller brunnit mindre intensivt, och utgör så kallade brandrefuger. I dessa delar finns det gott om riktigt gamla granar och en hel del rötade, liggande döda granar.

Granarna är ofta rikligt draperade av hänglavar, vilket indikerar att skogen är gammal och orörd. Dessutom finns flera anmärkningsvärda arter knutna till naturskogsmiljöer, bland annat den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan som växer på gamla sälgar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat