Blisterberget

Blisterberget är ett område som med sin variation av skogstyper är hem åt flera hotade arter. Här finns bland annat den lilla sällsynta svampen gammelgransskål på stammen av gamla granar. På gamla grova granlågor växer den vackert röda rosentickan.

Blockig brant med tallar

Blisterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

De södra och östliga sluttningarna av Blisterberget är väldigt branta. Här växer en tät barrblandskog som vuxit upp efter en skogsbrand som drog igenom området för cirka 180 år sedan. Spår av branden kan ses i form av kolad ved och brandsår på stammarna av överlevande träd.  

På toppen av berget växer en urskogslik granskog med knotiga gamla granar, draperade av hänglavar. På många håll syns spår efter den tretåiga hackspettens födosök. Den hackar små hål i rader längs trädstammarna när den letar efter insekter innanför barken.

I den norra sluttningen återkommer barrblandskogen och här finns även ett parti tallskog som vuxit upp efter skogsbranden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat