Bergmyrbäcken

Granskogen i naturreservatet Bergmyrbäcken är mycket gammal och i princip helt opåverkad av skogsbruk.

Gammelskog

Bergmyrbäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Bergmyrbäcken ligger på en nordsluttning där bäcken som gett reservatet sitt namn rinner längst ner i sluttningen. Bäcken rinner från Bergmyran, slåttermyren som ingår i kulturreservatet Gallejaur.  

I Bergmyrbäcken är det granarna som dominerar, och de är riktigt gamla. De flesta träden har mellan 250 och 350 år på nacken, en del är till och med ännu äldre. Enstaka mycket gamla tallar och björkar bryter granarnas dominans. Många träd är rikligt behängda med hänglav.  

Det finns gott om den för naturskogar så viktiga döda veden i Bergmyrbäcken. Det är främst grova granar som har rötats av vedsvampar, gått av och fallit till marken. På de döda granarna kan du hitta sällsynta arter som rosenticka, lappticka och rynkskinn.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med egen medhavd ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat