Vallegielas

Vallegielas är ett större urskogsområde med flera bergstoppar, där de högsta når cirka 650 meter över havet. I reservatet finns mycket gamla urskogsmiljöer, som tack vare att de fått stå orörda under en mycket lång tid blivit en tillflyktsort för många sällsynta gammelskogsarter. Här finns mycket för skogsvandraren att upptäcka!

Skog

Vallegielas. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På någon av bergstopparna har man fin utsikt över reservatet.

Skogarna i reservatet är genomgående mycket gamla och utgörs till största del av urskogsartade bestånd, med mycket få spår av äldre skogsbruk. I nordvästra delen av reservatet dominerar granen, medan barrblandskog och tall tar över i de södra och östra delarna av området. Även produktiviteten varierar mycket i reservatet. I vissa svackor och bäckdråg är skogen högrest och grov, medan förkrympta granar högre upp i sluttningarna vittnar om det hårda klimatet närmare bergstopparna. 

I granskogarna är de uråldriga träden ofta rikt draperade med hänglavar, framförallt garnlav. Skogen har mycket lång kontinuitet och det finns ofta stora mängder av döda träd. På de gamla träden och lågorna förekommer en rik flora av arter som är knutna till urskogsartade skogar, som gräddticka, kristallticka, rynkskinn, ostticka, harticka och lappticka. På de gamla sälgarna växer lunglav och skrovellav och du kan även finna den väldoftande dofttickan, som sprider sin doft av anis i gammelskogen. På de gamla granarna ser du ofta spår efter den tretåiga hackspetten, som är den hackspettsart som kanske tydligast är knuten till gamla naturskogsmiljöer. 

För besökaren har Vallegielas naturreservat mycket att erbjuda. De gamla, trolska urskogarna inbjuder till vandringar och tar man sig upp till någon av bergstopparna, väntar en storslagen utsikt över det omkringliggande landskapet. För den som inte vill vandra lika långt finns vackra vyer, urskogar och fina fikaplatser även i låglandet, exempelvis vid tallbackarna kring Vallaure. Den som har tur kan även få besök vid fikaplatsen av Norrbottens landskapsdjur, den sällskapliga lavskrikan!

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
• göra upp en mindre eld med egen ved och i begränsad omfattning med löst liggande kvistar och grenar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2012

Storlek: 9,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat