Ståkke-Bårgå

Ståkke-Bårgå fjällurskog är mycket kuperat och kännetecknas av en mosaik av skogar, myrar och vattendrag mellan fjällbjörksklädda lågfjäll.             

Flygbild över barrskog och sjöar

Vy över Ståkke-Bårgå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 

Mer än hälften av området täcks av barrskog, framför allt granurskog. Bårgå, den högsta toppen i området, når 856 meter över havet. I reservatets norra del finns en gles skog av lågväxta men mycket grova tallar, en del med en diameter på cirka 80 centimeter i brösthöjd. Skogen är uppemot 400 år gammal och det mesta är helt orört.  

Området mellan sjön Harrok och Stor-Ståkke är mycket varierat med ett tjugotal olika vegetationstyper. På det flacka området sydost om Harrok finns något som närmast kan kallas tallskogstundra, med en omfattning och en struktur som är unik för vårt land.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Ståkke-Bårgå fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 221 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000