Långsjön-Gåbrek

Långsjön-Gåbrek fjällurskog utgörs av ett blockrikt bergsområde och innehåller vidsträckta barrskogar med framför allt gran i en starkt kuperad bergsterräng.               

Träd, vatten och utsikt över fjäll

Långsjön-Gåbrek. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 

Naturreservatet ligger mellan Mattaure- och Piteälven. Hela området är beläget över 500 meter över havet och den högsta toppen når 783 meter över havet.  

Långsjön-Gåbrek utgörs till största del av barrskog, men på bergstopparna består vegetationen av björkskog och rishedar. Kulturspåren i området har sitt ursprung främst från samerna, vid Långsjön finns exempelvis ett gammalt men välbevarat sameviste.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Långsjön-Gåbrek fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 72,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000