Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långskär

Reservatet omfattar ett femtiotal öar i Bulleröskärgården och utgör tillsammans med Bullerö naturreservat ett stort sammanhängande skärgårdsområde.

Öarna är kuperade med hällmarker, sänkor och en växtlighet typisk för den yttre skärgården. I reservatet finns ett utomordentligt rikt och särpräglat fågelliv med senhäckande och störningskänsliga arter.

Nyhetsbrev

Långskär ingår i utredningsområdet inför bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nationalparksbildning i Nämdöskärgården

Arkiv för Nationalparksbildning i Nämdöskärgården

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • Under tiden 1 februari–15 augusti beträda utpekat fågelskyddsområde (se karta i föreskrifterna)
 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
 • plocka Nattviol eller andra orkidéer
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund eller katt eller annat husdjur
 • tälta mer än två dygn
 • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
 • elda
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande
 • framföra motordriven farkost snabbare än 7 knop med undantag för utpekat område (se karta i föreskrifterna).

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats. samt beslut om ändring av föreskrifter Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 854 hektar, varav land 33 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Markägaren efter samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Långskärs naturreservat ligger i Bulleröskärgården. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm