Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långskär

Långskärs naturreservat omfattar ett femtiotal öar i Bulleröskärgården.

Långskärs naturreservat omfattar ett femtiotal öar i Bulleröskärgården. Foto: Länsstyrelsen

Reservatet omfattar ett femtiotal öar i Bulleröskärgården och utgör tillsammans med Bullerö naturreservat ett stort sammanhängande skärgårdsområde.

Öarna är kuperade med hällmarker, sänkor och en växtlighet typisk för den yttre skärgården. I reservatet finns ett utomordentligt rikt och särpräglat fågelliv med senhäckande och störningskänsliga arter.

Nyhetsbrev

Långskär ingår i utredningsområdet inför bildandet av Nämdöskärgårdens nationalpark.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nationalparksbildning i Nämdöskärgården

Arkiv för Nationalparksbildning i Nämdöskärgården

Miniatyrer av två nyhetsbrev om nationalparksbildningen i Nämdöskärgården.

Prenumerera på nyhetsbrevet Nämdöskärgården – en blivande nationalpark

I arkivet nedan hittar du de nyhetsbrev som har skickats ut om bildandet av en nationalpark i Nämdöskärgården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • Under tiden 1 februari–15 augusti beträda utpekat fågelskyddsområde (se karta i föreskrifterna)
 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
 • plocka Nattviol eller andra orkidéer
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund eller katt eller annat husdjur
 • tälta mer än två dygn
 • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
 • elda
 • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande
 • framföra motordriven farkost snabbare än 7 knop med undantag för utpekat område (se karta i föreskrifterna).

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Långskär naturreservat Länk till annan webbplats.

samt i

Beslut om ändring av föreskrifter för Långskär naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 854 hektar, varav land 33 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Markägaren efter samråd med Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bullerö-Bytta SE0110088

Hitta hit

Långskärs naturreservat ligger i Bulleröskärgården. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss