Ösbyträsk

Ösbyträsks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ösbyträsks naturreservat är ett kommunalt reservat med en djup sjö, fina strövområden och kulturhistorisk mark.

Genomfartsled vikingatiden

Ösbyträsk är en relativt djup sjö, 9 m som under vikingatiden fungerade som genomfartsled mellan Baggensfjärden i väster och Torsbyfjärden i öster.

Järnåldern

I merparten av reservatet växer barrskog med hällmarkstallskog på höjderna. Området präglas dock av en kulturhistorisk markanvändning som går tillbaka till järnåldern. Åker- och slåttermarker hålls till viss del öppna genom hästbete och odling. Inslag av ek och andra lövträd förekommer framför allt i betade brynzoner i den sydöstra delen.

Nära för många

Områdets varierande karaktär skapar förutsättningar för höga upplevelsevärden. Närheten till Gustavsberg, motionsanläggningar och till ett flertal bostadsområden och skolor gör området mycket värdefullt för rekreation, friluftsliv och naturpedagogik.

Föreskrifter

För att skydda Ösbyträsks naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Värmdö kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Ösby träsks naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Värmdö kommunlänk till annan webbplats