Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ösbyträsk

Ösbyträsks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ösbyträsks naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat med en djup sjö, fina strövområden och kulturhistorisk mark.

Genomfartsled vikingatiden

Ösbyträsk är en relativt djup sjö, 9 m som under vikingatiden fungerade som genomfartsled mellan Baggensfjärden i väster och Torsbyfjärden i öster.

Järnåldern

I merparten av reservatet växer barrskog med hällmarkstallskog på höjderna. Området präglas dock av en kulturhistorisk markanvändning som går tillbaka till järnåldern. Åker- och slåttermarker hålls till viss del öppna genom hästbete och odling. Inslag av ek och andra lövträd förekommer framför allt i betade brynzoner i den sydöstra delen.

Nära för många

Områdets varierande karaktär skapar förutsättningar för höga upplevelsevärden. Närheten till Gustavsberg, motionsanläggningar och till ett flertal bostadsområden och skolor gör området mycket värdefullt för rekreation, friluftsliv och naturpedagogik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ösbyträsks naturreservat finns regler du måste följa.

Reservatbeslut på Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 124 hektar varav land 108 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, ängs- och betesmark

Kommun: Värmdö

Markägare: Värmdö kommun, JM Värmdöstrand AB, Stockholm stad och privata

Förvaltare: Värmdö kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Ösbyträsks naturreservat ligger öster om centrala Gustavsberg runt den tredelade sjön Ösbyträsk.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss