Ösbyträsk

Ösbyträsks naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ösbyträsks naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat med en djup sjö, fina strövområden och kulturhistorisk mark.

Genomfartsled vikingatiden

Ösbyträsk är en relativt djup sjö, 9 m som under vikingatiden fungerade som genomfartsled mellan Baggensfjärden i väster och Torsbyfjärden i öster.

Järnåldern

I merparten av reservatet växer barrskog med hällmarkstallskog på höjderna. Området präglas dock av en kulturhistorisk markanvändning som går tillbaka till järnåldern. Åker- och slåttermarker hålls till viss del öppna genom hästbete och odling. Inslag av ek och andra lövträd förekommer framför allt i betade brynzoner i den sydöstra delen.

Nära för många

Områdets varierande karaktär skapar förutsättningar för höga upplevelsevärden. Närheten till Gustavsberg, motionsanläggningar och till ett flertal bostadsområden och skolor gör området mycket värdefullt för rekreation, friluftsliv och naturpedagogik.

Föreskrifter

För att skydda Ösbyträsks naturreservat finns regler du måste följa.

Reservatbeslut på Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 124 hektar varav land 108 hektar

Karaktär: sjö, barrskog, ängs- och betesmark

Kommun: Värmdö

Markägare: Värmdö kommun, JM Värmdöstrand AB, Stockholm stad och privata

Förvaltare: Värmdö kommun

Skyddsform: naturreservat