Sandholmarna

Sandholmarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sandholmarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet bjuder på fina sandstränder och parkering med informationstavla. Vid parkeringen finns sommartid en enkel torrtoa. 

Vandra och tälta

Inom områdets fastlandsdel finns en enkel gångstig som löper nära stranden söderut genom reservatet. Vid Sandholmarna är det tillåtet att tälta en natt.

Hav, fastland och öar

Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken.

I Naturreservatet finns relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som annars är hårt exploaterad. Reservatet är beläget inom ett större område som utgör riksintresse för kust och skärgård. Området ska förbli orört och ostört med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Vackert kustlandskap

Naturen domineras av hällmarkstallskog. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden. Områdets naturvärde består till stor del av kustlandskapet och dess skönhet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturen i Sandholmarnas naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Sandholmarnas naturreservat hos Tyresö kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 75 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: Skärgård, barrskog

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Närmaste kollektiva färdmedel är buss från Brevik, ca 1,5 km. Vid huvudentrén (Öringehamnsvägen) till naturreservatet finns en parkeringsplats för personbilar anlagd.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss