Sandholmarna

Sandholmarnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sandholmarnas naturreservat är ett kommunalt reservat. Reservatet bjuder på fina sandstränder och parkering med informationstavla. Vid parkeringen finns sommartid en enkel torrtoa. 

Vandra och tälta

Inom områdets fastlandsdel finns en enkel gångstig som löper nära stranden söderut genom reservatet. Vid Sandholmarna är det tillåtet att tälta en natt.

Hav, fastland och öar

Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken.

I Naturreservatet finns relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som annars är hårt exploaterad. Reservatet är beläget inom ett större område som utgör riksintresse för kust och skärgård. Området ska förbli orört och ostört med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Vackert kustlandskap

Naturen domineras av hällmarkstallskog. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden. Områdets naturvärde består till stor del av kustlandskapet och dess skönhet.

Föreskrifter

För att skydda naturen i Sandholmarnas naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Sandholmarnas naturreservat hos Tyresö kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 75 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: Skärgård, barrskog

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyrelse kommun

Skyddsform: naturreservat